РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Розробка родовищ
Mining of mineral deposits
Разработка месторождений
останнє оновлення 09-09-2021
Категорiя А
Засновник(и):
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"
Донбаський державний технічний університет
ДВНЗ "Криворізький національний університет"
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України
Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України
Науки:
технічні (07.05.2019)
технічні (15.04.2014) переєрестрація
Спеціальності:
103 - Науки про Землю (07.05.2019)
184 - Гірництво (07.05.2019)
185 - Нафтогазова інженерія та технології (07.05.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22864-12764ПР від 07.08.2017

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2415-3435(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2415-3443(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Ключові проблеми сучасної гірничодобувної промисловості та пошук рішень актуальних задач гірничої науки на основі фундаментальних і прикладних досліджень, що базуються на розвитку нових наукових підходів до розробки технологій, а також аналізу економічних аспектів роботи гірничих підприємств; підземна розробка родовищ корисних копалин; відкриті гірничі роботи; видобуток і транспортування нафти і газу; геомеханічні дослідження напружено-деформованого і газодинамічного стану масиву гірських порід; геомеханіка і геотехніка освоєння та збереження надр тощо.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Ulrichsweb Global Serials Directory
WorldCat
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
CrossRef
Academic Research Index (ResearchBib)
Scopus (посилання)
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Член Редколегії
Білецький
Володимир Стефанович
Biletskyy
Volodymyr Stefanovych
доктор наук (технічні), Україна, ORCID: 0000-0003-2936-9680, ResearcherID: P-6904-2015, https://en.wikipedia.org/wiki/Volodymyr_Biletskyy

Контактні дані

38 056 247-14-72
FAX: 38 056 374-21-84
mining.umd@gmail.com
49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро, просп. Яворницького, 19, корпус 4, к. 61