РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Світ фінансів
останнє оновлення 21-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Західноукраїнський національний університет
Науки:
економічні (16.05.2016) перереєстрація
економічні (28.12.2019)
Спеціальності:
51 - Економіка (28.12.2019)
71 - Облік і оподаткування (28.12.2019)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (28.12.2019)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (28.12.2019)
281 - Публічне управління та адміністрування (28.12.2019)
292 - Міжнародні економічні відносини (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12264 -1148 ПР від 1.02.2007

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1818-5754(print)
Мова повного тексту:
Українська
ISSN: 2415-3672(online)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Висвітлення актуальних питань теорії фінансів, грошей і кредиту; проблеми у сфері державних фінансів; оподаткування фіскальної по­літики; державного адміністрування і фінансового менеджменту; банківської справи і монетар­ної політики; ринку фінансових послуг і міжнародних фінансів.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0352) 47505
FAX:
tneu.svitfin@ukr.net
46009, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11