РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Світлотехніка та електроенергетика
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
Науки:
технічні (10.05.2017) перереєстрація
технічні (28.12.2019)
Спеціальності:
122 - Комп’ютерні науки (28.12.2019)
126 - Інформаційні системи та технології (28.12.2019)
131 - Прикладна механіка (28.12.2019)
132 - Матеріалознавство (28.12.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (28.12.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (28.12.2019)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (28.12.2019)
172 - Телекомунікації та радіотехніка (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22332-12232 ПР від 04.10.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 3 на рік (із свідоцтва); 3 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2079-424X(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2415-3923(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Проблематика: створення нових джерел світла, дослідження впливу світла на людину; енергозберігаючі технології в світлотехніці та електроенергетиці, застосування комп'ютерного проектування в світлотехніці та електроенергетиці; художньо-архітектурне освітлення, якість електроенергії; автоматизація процесів освітлення та електропостачання; стандартизація та сертифікація в світлотехніці та електроенергетиці.

Terms of reference: creation of new light sources, studies about the effect of light on humans; energy-saving technologies, illumination and electricity, use of computer design in illumination and power engineering; artistic and architectural lighting, the quality of electricity; automatization of lighting and electricity; standardization and certification in lighting and power engineering.

Проблематика: создание новых источников света, исследования влияния света на человека; энергосберегающие технологии в светотехнике и электроэнергетике, применение компьютерного проектирования в светотехнике и электроэнергетике; художественно-архитектурное освещение, качество электроэнергии; автоматизация процессов освещения и электроснабжения; стандартизация и сертификация в светотехнике и электроэнергетике.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
WorldCat
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (057) 707-31-15,+38 (099) 213-07-48
FAX: +38 (0572) 706-15-54
lepe@kname.edu.ua,vladyslav.pliuhin@kname.edu.ua,yuliia.pichuhina@kname.edu.ua
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, вул. Бажанова, 17, м. Харків, Харківська область, 61002