РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Світогляд - Філософія - Релігія
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України
Науки:
філософські (21.11.2013)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18335-7135 Р від 07.09.2011

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 1-3/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2305-7459(print)
Мова повного тексту:
Українська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Мета видання - поширення філософських ідей, спрямованих на подальше системне формування цілісного світогляду сучасної людини, аналіз актуальних проблем сучасності через призму філософського, релігієзнавчого й культурологічного знання, з метою пошуку оптимальних варіантів їх розв’язання.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0542) 66-50-78
FAX:
kafedra_sgd@meta.ua,mozg_akadem@ukr.net
Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України", 40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57