РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Системи озброєння і військова техніка
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України
Науки:
технічні (29.12.2014) перереєстрація
військові (29.12.2014) перереєстрація
військові (17.03.2020)
технічні (17.03.2020) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
122 - Комп’ютерні науки (17.03.2020)
123 - Комп’ютерна інженерія (17.03.2020)
125 - Кібербезпека та захист інформації (17.03.2020)
126 - Інформаційні системи та технології (17.03.2020)
272 - Авіаційний транспорт (17.03.2020)
275 - Транспортні технології (за видами) (17.03.2020)
253 - Військове управління (за видами збройних сил) (17.03.2020)
255 - Озброєння та військова техніка (17.03.2020)
172 - Електронні комунікації та радіотехніка (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22359-12259ПР від 10.10.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1997-9568(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2518-1580(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Відображаються досягнення в розробці систем озброєння та військової техніки, перспективи їх розвитку, вказуються шляхи удосконалення експлуатаційної бази озброєння та напрямки розробок у військовій галузі: Військово-технічні проблеми; Теоретичні основи розробки систем озброєння; Безпека життєдіяльності та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій; Загальні питання.

Subject: The achievements in the development of weapons and military equipment systems, prospects of their development, ways of improving of operational base weapons and directions of development in the military field are demonstrated in scientific journal: Military technical issues; Theoretical background of armament systems development and operation; Life safety and disaster relief; General issues

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Academic Research Index (ResearchBib)
Scientific Indexing Services (SIS)
Index Copernicus
Open Academic Journals Index (OAJI)
General Impact Factor (GIF)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (057) 704-91-97,38 (067) 998-02-70
FAX:
red@hups.mil.gov.ua,red.hnups@gmail.com
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 61023, м. Харків-23, Харківська область, вул. Сумська, 77/79, НЦ ПС