РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Сільське господарство та лісівництво
Agriculture and forestry
Сельское хозяйство и лесоводство
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Вінницький національний аграрний університет
Науки:
сільськогосподарські (16.05.2016) перереєстрація
сільськогосподарські (17.03.2020)
Спеціальності:
101 - Екологія (17.03.2020)
201 - Агрономія (17.03.2020)
202 - Захист і карантин рослин (17.03.2020)
203 - Садівництво та виноградарство (17.03.2020)
205 - Лісове господарство (17.03.2020)
206 - Садово-паркове господарство (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21363-11163 Р від 09.06.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2707-5826(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе", внутрішнє

Тематика

У збірнику висвітлено питання підвищення продуктивності виробництва сільськогосподарського продукції, технології виробництва і переробки продукції рослинництва і тваринництва та ін.

The publication highlights the issue of increasing the productivity of agricultural products, production technology and processing of crops and livestock, and so on.

В сборнике освещены вопросы повышения производительности сельскохозяйственного производства продукции, технологии производства и переработки продукции растениеводства и животноводства и др.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0432) 46-00-03,35-70-84
FAX: (0432) 43-80-25
dep_agro@vsau.оrg
21008, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3