РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Сімейна медицина
Family medicine
Семейная медицина
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ГО «Українська асоціація сімейної медицини»
Національний університет охорони здоровʼя України імені П. Л. Шупика
ГО «Всеукраїнська асоціація безперервної професійної освіти лікарів та фармацевтів»
Науки:
медичні (09.03.2016) перереєстрація
медичні (28.12.2019)
Спеціальності:
222 - Медицина (28.12.2019)
228 - Педіатрія (28.12.2019)
229 - Громадське здоров’я (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24950-14890ПР від 10.08.2021

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2307-5112(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2412-8708(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Спеціалізоване науково-практичне видання «Сімейна медицина» призначене для практикуючих лікарів різних спеціальностей: сімейні лікарі, лікарі швидкої допомоги, терапевти, ендокринологи, кардіологи, ревматологи, психоневрологи, пульмонологи, гастроентерологи, отоларингологи, дерматологи, інфекціоністи. Основні теми публікацій: терапія, ендокринологія, гастроентерологія, ревматологія, кардіологія, алергологія, психоневрологія, дерматологія, пульмонологія, отоларингологія, інфекційні хвороби, імунологія і вакцинопрофілактика, фармакологія.

Main topics of publications: therapy, endocrinology, gastroenterology, rheumatology, cardiology, allergology, neuropsychiatry, dermatology, pulmonology, otolaryngology, infectious diseases, immunology and pharmacology.

Основные темы публикаций: терапия, эндокринология, гастроэнтерология, ревматология, кардиология, аллергология, психоневрология, дерматология, пульмонология, отоларингология, инфекционные болезни, иммунология и вакцинопрофилактика, фармакология.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
CrossRef
Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)
WorldCat
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+380 (44) 257-27-27
FAX:
alexandra@professional-event.com
03039, м. Київ, а/с №4, Україна