РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Современные проблемы физического материаловедения
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
Науки:
хімічні (22.12.2016)
технічні (22.12.2016)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12855-1739Р від 27.06.2007

Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Домашня сторінка Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Збірка присвячена питанням створення порошкових, керамічних та композиційних матеріалів з заданими властивостями, вивчення фазових рівноваг та побудови діаграм стану багатокомпонентних систем, розробці нових методів отримання та дослідження матеріалів, області їх використання, моделювання та прогнозу фізико-хімічних структурних особливостей нових матеріалів.

The Proceedings are focused on fundamentals of contemporary materials science, such as phase equilibria study for multicomponent systems and development of the phase diagrams, novel methods of manufacturing and research of materials based on metals, ceramics, composites, study of material microstructure relationship with properties and performance, modelling of processes and materials behaviour.

Сборник посвящен вопросам создания порошковых, керамических и композиционных материалов с заданными свойствами, изучения фазовых равновесий и построения диаграмм состояния многокомпонентных систем, разработке новых методов получения и исследования материалов, области их применения, моделированию и прогнозу физико-химических и структурных особенностей новых материалов.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380(44)424-01-02
FAX: 380(44)424-21-31
dir@ipms.kiev.ua
Киев-142, Украина, 03680, ул. Кржижановского 3