РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник
Sophia. Human and Religious Studies Bulletin
София. Гуманитарно-религиоведческий вестник
останнє оновлення 23-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науки:
філософські (12.05.2015) перереєстрація
філософські (02.07.2020)
Спеціальності:
31 - Релігієзнавство (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20954-10394Р від 24.02.2014

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 2-3/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2521-6570(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

У віснику містяться результати нових досліджень у галузі філософії, релігієзнавства та політичних наук.

The Herald includes results of research in the fields of philosophy, religious studies and political sciences.

В вестнике содержатся результаты новых исследований в области философии, религиоведения и политических наук.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38(044) 239 32 81
FAX:

01033, м. Київ-33, вул. Володимирська, 60, філософський факультет