РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики
останнє оновлення 23-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Класичний приватний університет
Науки:
соціологічні (21.12.2015) перереєстрація
соціологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
54 - Соціологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15340-3912Р від 22.06.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2707-9147(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", внутрішнє

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0612) 220-58-42,63-99-73
FAX:
zoskayana@gmail.com
Класичний приватний університет, 69002, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70 Б