РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Стандартизація, сертифікація, якість
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»
Науки:
технічні (10.05.2017)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20642-10462 ПР від 31.03.2014

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2307-4949(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

У журналі публікуються результати досліджень проблем розвитку складників інфраструктури якості: технічного регулювання, оцінки відповідності, ринкового нагляду, метрологічного забезпечення, стандартизації, а також дослідження з підвищення ефективності систем правління.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(044) 452-34-27
FAX:
dekanat@uas.org.ua
вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115