РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Сучасна гастроентерологія
Modern gastroenterology
Современная гастроэнтерология
останнє оновлення 12-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ДУ «Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т.Малої НАМН України»
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»
ПП «ІНПОЛ ЛТМ»
Науки:
медичні (21.12.2015) перереєстрація
медичні (24.09.2020)
Спеціальності:
222 - Медицина (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16647-5119ПР від 21.05.2010

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1727-5725(print) наклад: 2000
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2521-649X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

«Сучасна гастроентерологія» висвітлює найновіші досягнення у сфері гастроентерології, гепатології та панкреатології, загальнотерапевтичні аспекти гастроентерологічної патології. В журналі публікуються національні стандарти діагностики і лікування органів травлення.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) (посилання)
Index Copernicus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Г.
Д. ФАДЄЄНКО
0
О.
Я. Бабак
О.
М. БІЛОВОЛ
О.
Є. Гріднєв
Н.
Б. ГУБЕРГРІЦ
А.
Е. ДОРОФЄЄВ
Л.
В. ЖУРАВЛЬОВА
Т.
Д. ЗВЯГІНЦЕВА
О.
В. КОЛЕСНІКОВА
О.
В. КОРКУШКО
С.
А. КУРИЛОВИЧ
П.
Малфентайнер
Л.
М. Пасієшвілі
Ю.
С. РУДИК
А.
С. СВІНЦІЦЬКИЙ
І.
М. СКРИПНИК
Ю.
М. СТЕПАНОВ
С.
М. ТКАЧ
Є.
І. ТКАЧЕНКО
Ю.
О. ФІЛІППОВ
Ф.
І. Хамрабаєва
Н.
В. ХАРЧЕНКО
Й.
Хоростовська-Винімко
О.
В. ШВЕЦЬ
В.
П. Шипулін
М.
Б. Щербиніна

Контактні дані

(044) 298-00-60,(044) 298-00-61
vitapol3@gmail.com
Контактна особа Берник Ольга Миколаївна
вул. Академіка Єфремова, 19а, оф. 3, м. Київ, 03179