РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Сучасна спеціальна техніка
Modern Special Technics
Современная специальная техника
останнє оновлення 12-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Державний науково-дослідний інститут МВС України
Національна академія внутрішніх справ
Національний авіаційний університет
Науки:
технічні (16.05.2016) перереєстрація
військові (17.03.2020)
технічні (17.03.2020) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
171 - Електроніка (17.03.2020)
172 - Телекомунікації та радіотехніка (17.03.2020)
255 - Озброєння та військова техніка (17.03.2020)
121 - Інженерія програмного забезпечення (02.07.2020)
122 - Комп’ютерні науки (02.07.2020)
123 - Комп’ютерна інженерія (02.07.2020)
124 - Системний аналіз (02.07.2020)
125 - Кібербезпека (02.07.2020)
131 - Прикладна механіка (02.07.2020)
132 - Матеріалознавство (02.07.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (02.07.2020)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21221-11021Р від 13.02.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2411-3816(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: внутрішнє

Тематика

Висвітлення результатів наукової роботи ДНДІ МВС України щодо розвитку наукових та науково-технічних досліджень у галузі створення спеціальних технічних засобів, систем, спорядження для правоохоронних органів, розробки нових технологій та матеріалів для створення спецтехніки, практики впровадження та застосування технічних засобів в діяльності правоохоронних структур.

To highlight the results of the research activities of the State Research Institute MIA of Ukraine of the development of the scientific and scientific and technical researches in the field of creation of special technical means, systems, equipment for law-enforcement bodies, the development of new technologies and materials for the development of special technique, practice of its implementation and use of technical means in the activities of law-enforcement bodies in 2006 was founded the scientific digest "Suchasna spetsialna tekhnika".

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 254-95-21
FAX: (044) 280-01-84
dndi@mvs.gov.ua
01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4-а