РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Сучасне мистецтво
останнє оновлення 12-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України
Науки:
мистецтвознавство (11.07.2017) перереєстрація
мистецтвознавство (24.09.2020)
культурологія (24.09.2020)
Спеціальності:
23 - Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (24.09.2020)
25 - Музичне мистецтво (24.09.2020)
26 - Сценічне мистецтво (24.09.2020)
34 - Культурологія (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 10546 від 25.10.2005

Вид видання: збірник Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2309-8813(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2663-0362(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Щорічний науковий збірник «Сучасне мистецтво», заснований Інститутом проблем сучасного мистецтва НАМ України, має за мету широке висвітлення багатоманітних явищ сьогодення крізь призму мистецтвознавства і культурології, а також виокремлення, класифікацію, виявлення засад теоретичної постановки й магістралі пошуку шляхів практичного розв’язання складних і неоднозначних проблем мистецтва.

The annual scientific collection "Contemporary Art", founded by the Institute of Contemporary Art of the National Academy of Arts of Ukraine, aims to provide a comprehensive coverage of the various phenomena of the present through the prism of art studies and cultural studies, as well as the isolation, classification, revealing of the principles of the theoretical statement and the route of the search for practical solutions to complex and ambiguous problems of art.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+380 44 529-2051
FAX:
science@mari.kiev.ua,asmati@ukr.net
Контактна особа Булкіна Інна
Україна, 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 18-Д