РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Сучасне промислове та цивільне будівництво
Современное промышленное и гражданское строительство
Modern Industrial and Civil Construction
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Науки:
технічні (06.11.2014)
архітектура (06.11.2014)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9746 від 06.04.2005

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1819-432X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 1993-3495(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Тематична спрямованість: ознайомлення читачів з новими досягненнями в галузі будівництва, архітектури, охорони навколишнього середовища.

Subject trends: to acquaint readers with the latest achievements in civil engineering, industrial construction, architecture and environment.

Тематическая направленность: ознакомление читателей с новыми достижениями в области строительства, архитектуры, охраны окружающей среды.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
ICONDA
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (062) 3388-03-96,38 (0623) 222-06-16
FAX: 38 (062) 3388-03-96,38 (0623) 222-06-16
spgs@donnasa.ru
ДонНАБА, 2, вул. Державіна, Макіївка, 86123