РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні, культурологічні науки
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Науки:
політичні (29.12.2014)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20081-9881Р від 31.05.2013

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2411-7587(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2413-0060(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Збірник містить праці пошукачів, кандидатів наук, докторів наук, які відображають широкий спектр актуальних проблем розвитку сучасного суспільства в контексті застосування політологічного підходу.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
WorldCat
Academic Research Index (ResearchBib)
Index Copernicus
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Open AIRE
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(057) 701-04-64
FAX:
polisoc214@gmail.com
61166, м. Харків, пров. Фанінський, 3-В, к. 213