РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва
останнє оновлення 23-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії та картографії
Національний університет "Львівська політехніка" МОН
Науки:
технічні (13.07.2015) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
географічні (24.09.2020) відмова у фаховості
Спеціальності:
193 - Геодезія та землеустрій (02.07.2020)
106 - Географія (24.09.2020) відмова у фаховості

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8565 від 23.03.2004

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1819-1339(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2664-0635(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", внутрішнє

Тематика

У збірнику опубліковано нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- i GIS-технологій, у галузі інженерної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру.

New results of the development of theory and practice in researches of the fi gure of Earth and gravity fi eld are published in this issue of the article collection. Researches in the area of use of GNSS and GIS, in engineering geodesy, cartography, photogrammetry and cadastre.

В сборнике опубликованы новые результаты развития теории и методов исследования фигуры Земли и внешнего гравитационного поля, а также исследования в области использования GNSS- и GIS-технологий, инженерной геодезии, картографии, фотограмметрии и кадастра.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38-032-258-27-19,38-032-258-22-34,38-050-370-64-02
FAX:
chetverikov@email.ua,malanchuk.mari@gmail.com
Західне геодезичне товариство УТГК, Інститут геодезії Національного університету "Львівська політехніка", вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Львівська область, 79013, Україна