РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Науки:
технічні (29.12.2014) перереєстрація
військові (29.12.2014) перереєстрація
військові (17.03.2020)
технічні (17.03.2020) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
253 - Військове управління (за видами збройних сил) (17.03.2020)
255 - Озброєння та військова техніка (17.03.2020)
122 - Комп’ютерні науки (02.07.2020)
124 - Системний аналіз (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20490-10290ПР від 30.12.2013

Вид видання: журнал Періодичність: 3 на рік (із свідоцтва); 3 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2410-7336(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2311-7249(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

На сторінках журналу розглядаються такі питання: 1.Теоретичні основи та інструментальні засоби створення і використання інформаційних технологій у сфері безпеки та оборони. 2. Критерії оцінювання і методи забезпечення якості, надійності, живучості інформаційних технологій і систем. 3. Принципи оптимізації, моделі та методи прийняття рішень при створенні автоматизованих систем різноманітного призначення у сфері безпеки і оборони. 4. Дослідження закономірностей побудови інформаційних комунікацій та розроблення теоретичних засад побудови і впровадження інтелектуальних інформаційних технологій для створення новітніх систем накопичування, переробки, збереження інформації та систем управління у сфері безпеки та оборони. 5. Інтерактивні моделі розвитку науково-освітнього простору у сфері безпеки та оборони. 6. Збереження, розвиток і трансформація культурно-мовної спадщини в інтерактивному дискурсі у контексті інформаційної безпеки держави. 7. Глобалізація, полілогічність та інтерактивність як філософське підґрунтя розвитку інформаційних технологій у сфері безпеки та оборони. 8. Інтелектуальні освітні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Проблеми сумісності і взаємодії технологій навчання. 9. Сучасні підходи до проектування розподілених інтелектуальних систем для освіти і науки. 10. Сучасні військово-теоретичні проблеми.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Index Copernicus
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Academic Research Index (ResearchBib)
WorldCat
Journals Impact Factor (JIF)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 271-09-44,+38-066-713-20-22
FAX: (044)-271-09-44
sitnuou@ukr.net
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Інститут інформаційних технологій, Повітрофлотський проспект, 28, м. Київ, 03049