РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Сучасні проблеми металургії
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна металургійна академія України
Науки:
технічні (21.12.2015) перереєстрація
технічні (28.12.2019) перереєстрація
технічні (17.03.2020) перереєстрація
технічні (02.07.2020) перереєстрація
технічні (09.02.2021)
Спеціальності:
122 - Комп’ютерні науки (28.12.2019)
132 - Матеріалознавство (28.12.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (28.12.2019)
136 - Металургія (17.03.2020)
144 - Теплоенергетика (02.07.2020)
131 - Прикладна механіка (09.02.2021)
133 - Галузеве машинобудування (09.02.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8685 від 23.04.2004

Вид видання: збірник Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1991-7848(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2707-9457(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

У збірнику публікуються результати досліджень в галузі технічних наук присвячених проблемам металургії, матеріалознавства, створення інформаційних систем та математичного моделювання металургійних процесів.

To the book are published researches in the technical sciences on the problems of metallurgy, materials science, information systems and mathematical modeling of metallurgical processes.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(056) 713-52-56
FAX:
st@nmetau.edu.ua
Кафедра Інформаційних технологій та систем, Національна металургійна академія України, пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, 49006