РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Сучасні технології в машинобудуванні
Современные технологии в машиностроении
Modern Technologies in mechanical engineering
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Науки:
технічні (16.05.2016)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13438-2322Р від 03.08.2007

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2078-7677(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Збірник містить наукові статті відомих вчених України і закордонних країн з актуальних проблем інтегрованих технологій, процесів різання і технологічного забезпечення якості, підвищення рівня освітньої підготовки з технології машинобудування. Викладено сучасні аспекти і тенденції удосконалювання технологій обробки, конструювання інструменту та обладнання, моделювання процессів, діагностики технологічних систем.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (057) 706-41-43
FAX:

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» кафедра «Інтегровані технології машинобудування» ім. М. Ф. Семка