РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Схід
останнє оновлення 24-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Український культурологічний центр
Київський університет імені Бориса Грінченка
Науки:
економічні (13.07.2015) не фаховий
філософські (12.05.2015) перереєстрація
історичні (07.10.2015) перереєстрація
філософські (18.12.2018)
історичні (18.12.2018)
Спеціальності:
32 - Історія та археологія (18.12.2018)
31 - Релігієзнавство (18.12.2018)
33 - Філософія (18.12.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23390-13230ПРвід 08.06.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1728-9343(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2411-3093(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

The Skhid publication is focused on multidimensional scientific coverage of a wide range of topical philosophical and historical issues in the context of cultural and civilizational development of mankind. The main headings include some fields of philosophy, history, religious studies and other humanities. The Journal is a communication ground for establishing a dialogue among intellectuals of the East and West.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
CrossRef
Ulrichsweb Global Serials Directory
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
EBSCOhost
Philosophy Documentation Center
Index Copernicus
WorldCat
The British Library
Stanford University Libraries
University of Alberta
University of Illinois at Urbana Champaign
Duke University Libraries
Library of Congress
Yale University
Harvard University
University of Southern Denmark
GIGA Information Centre
University of New Brunswick
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 050 473 31 18
FAX:
journal_shid@ukr.net
04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, б. 13Б, к. 416