РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Теорія і практика металургії
останнє оновлення 24-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Відділення матеріалознавства і металургії Академії інженерних наук України
Національна металургійна академія України
Науки:
технічні (16.05.2016) перереєстрація
технічні (09.02.2021)
Спеціальності:
133 - Галузеве машинобудування (09.02.2021)
136 - Металургія (09.02.2021)
161 - Хімічні технології та інженерія (09.02.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: KB № 21962-11862ПР від 23.03.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 2-6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1028-2335(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Термодинаміка, кінетика та розробка нових ресурсозберігаючих процесів первинного вилучення металів з руд при виробництві високоякісних залізовуглецевих сплавів, феросплавів углеродно- і алюмотермічними методами; теоретичні основи раціонального використання виробничих відходів металургії та рекомендацій по їх комплексному використанню з отриманням продукту заданого складу; теоретичні основи і створення нових технологічних процесів рафінування сталі; тепломасообмінні процеси позапічної обробки сталі і створення рафінуючих і теплоізолюючих сумішей на основі вторинних матеріалів рослинного походження; ефективність металізації залізорудної сировини та особливості виробництва обкотишів; вибір на доменних печах раціональних значень параметрів дуття, вдосконалення газодинамічного режиму доменної плавки; розробка нових дуттєвих пристроїв і систем контролю й керування конвертерною плавкою й позапічної обробкою сталі; розробка фізико-хімічних моделей прямого (бескоксового) одержання чавуну й сталі; розвиток технології рафінування сталі порошкоподібними реагентами; теоретичні основи отримання тугоплавких та надтвердих матеріалів на базі оксидних, карбідних та нітридних систем для абразивної промисловості та спеціальних галузей; теорія та процеси отримання кольорових сплавів на базі алюмінію з використанням нетрадиційних матеріалів; теоретичні основи та технологічні параметри експлуатації основних електротехнічних та конструкційних вузлів електроферосплавних та електросталеплавильних агрегатів; автоматизовані системи управління електрометалургійними агрегатами; отримання спеціальних видів коксу, технології підготовки низькометаморфізованного вугілля у шихту для коксування; технологія виробництва виливків зі зносостійких сплавів, в тому числі спеціального призначення; технологія виробництва виливків з високоміцного чавуну; лиття неметалічних матеріалів; лиття комбінованих виливків; процеси первинного обтиснення кристалізованого металу та холодна деформація при виготовленні прецизійних виробів; адаптивна ідентифікація та нейро-фаззі управління нелінійними динамічними системами; векторна оптимізація, багатокритеріальний аналіз і системне моделювання; математичне моделювання технологічних процесів та комп'ютерна обробка експериментальних даних; фрактальне матеріалознавство та прикладна синергетика; наукові основи багатофазної кристалізації сплавів, принципи структуроутворення у вуглецевих сплавах на основі заліза при кристалізації й у твердому стані; поліморфні перетворення і фазові реакції в умовах надшвидкого затвердіння і високоенергетичного впливу; електрофізичні й імпульсні методи обробки і неруйнівні методи контролю якості; напружено-деформований стан, стійкість і руйнування елементів конструкцій технологічного устаткування при силовому і вісокоградіентному термічному навантаженні; формозміни, стійкість і руйнування структурно-неоднорідних тонкостінних елементів конструкцій з дефектами різного типу; розвиток нанотехнології шаруватих покриттів, стосовно до проблем поверхневої стійкості трібоспряжень; визначення оптимальних властивостей і режимів газоплазмового напилення при відновленні деталей, що зазнають зносовтомні ушкодження; технічне обслуговування металургійних агрегатів з моніторингу їх безпеки; оснащення гідроприводом металургійних машин і механізмів; методи визначення характеристик втоми металу

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38(056) 745-31-56
FAX: +38(0562) 47-44-61
nmetau@nmetau.edu.ua,canc@metal.nmetau.edu.ua
пр. Гагаріна, 4, г. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49600