РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики
Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics
останнє оновлення 01-10-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Науки:
юридичні (11.07.2016) перереєстрація
юридичні (02.07.2020)
Спеціальності:
81 - Право (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24671-14611ПР від 19.01.2021

Вид видання: збірник Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1-2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1993-0917(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2708-5171(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе", внутрішнє

Тематика

Висвітлення проблем криміналістики, загальних питань теорії судової експертизи, організації та нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Голова редакційної колегії
Клюєв
Олександр Миколайович
доктор наук (юридичні), професор, директор Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, Україна, Харків, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8722-4781
Заступник голови редакційної колегії
Шепітько
Валерій Юрійович
доктор наук (юридичні), професор, завідувач кафедри криміналістики Національного юридичног університету імені Ярослава Мудрого, Україна, Харків
Відповідальний секретар
Сімакова-Єфремян
Елла Борисівна
доктор наук (юридичні), старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, Україна, Харків, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8246-7688
Член Редколегії
Богданюк
Ігор Васильович
кандидат наук (юридичні), завідувач лабораторії Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, Україна, Харків, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4782-9986
Восканян
Патвакан Степанович
кандидат наук (хімічні), старший науковий співробітник, заступник директора Національного бюро експертиз Національної Академії Наук Республіки Вірменія, Вірменія
Гаргін
Віталій Віталійович
доктор наук (медичні), професор, професор кафедри паталогічної анатомії Харківського національного медичного університету, Україна, Харків
Дереча
Лариса Миколаївна
кандидат наук (біологічні), старший науковий співробітник, вчений секретар Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, Україна, Харків, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6044-2068
Журавель
Володимир Андрійович
кандидат наук (юридичні), професор, головний учений секретар Національної академії правових наук України, України, Харків, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8256-4333
Житний
Олександр Олександрович
доктор наук (юридичні), професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, Харків
Іванович
Александар
доктор наук (юридичні), професор, директор Судово-експертного центру Чорногорії, Чорногорія
Капліна
Оксана Володимирівна
доктор наук (юридичні), професор, завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Яро­слава Мудрого, Україна, Харків
Катарага
Ольга Семенівна
директор Національного центру судових експертиз при Міністерстві юстиції Республіки Молдова, Молдова
Коновалова
Віолетта Омелянівна
доктор наук (юридичні), професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, Україна, Харків
Крайнов
Ігор Павлович
доктор наук (технічні), професор, головний науковий співробітник Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса
Курапка
Відмантас Егідіус
доктор наук (юридичні), професор, професор Університету Міколаса Ромеріса, Литовська Республіка
Мазурайтіс
Гедрюс
доктор наук (юридичні), директор Центру судової експертизи, Литовська Республіка
Малєвські
Гендрик
доктор наук (юридичні), професор, професор Університету Міколаса Ромеріса, Литовська Республіка
Можаєв
Михайло Олександрович
кандидат наук (технічні), завідувач сектору Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, Україна, Харків
Ольховський
Василь Олексійович
доктор наук (медичні), професор, завідувач кафедри судової медицини, медичного правознавства ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса Харківського національного медичного університету, Україна, Харків
Петрова
Ірина Анатоліївна
доктор наук (юридичні), професор, головний науковий співробітник Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, Україна, Харків, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1652-6715
Попович
Євген Миколайович
доктор наук (юридичні), професор, головний науковий співробітник Харків­ського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, Україна, Харків, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7167-6855
Россіхіна
Галина Володимирівна
доктор наук (юридичні), професор, професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, Харків
Свідерський
Олександр Олександрович
кандидат наук (юридичні), заступник директора з експертної роботи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, Україна, Харків
Семиноженко
Володимир Петрович
доктор наук (фізико-математичні), професор, голова Північно-Східного наукового центру НАН України та МОН України, Україна, Харків
Снігерьов
Олександр Петрович
доктор наук (юридичні), професор, головний науковий співробітник Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, Україна, Харків
Угровецький
Олег Петрович
доктор наук (юридичні), професор, перший заступник директора Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, Україна, Харків, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8993-6558
Хоша
Вадим Віталійович
кандидат наук (юридичні), завідувач відділу Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, Україна, Харків, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0467-9826
Шевчук
Віктор Михайлович
доктор наук (юридичні), професор, професор кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна, Харків, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8058-3071
Щербаковський
Михайло Григорович
доктор наук (юридичні), професор, завідувач кафедри Харківського національного університету внутрішніх справ, Україна, Харків, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311
Юодкайте-Гранскіенє
Габріелє
доктор наук (юридичні), доцент, член Верховного Суду Литовської Республіки, Україна, Харків

Контактні дані

(057) 372-13-23
FAX:
hniise@hniise.gov.ua,simakova@hniise.gov.ua
вул. Золочівська, 8-А, м. Харків, Харківська область, 61177