РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Технология и конструирование в электронной аппаратуре
Технологія і конструювання в електронній апаратурі
останнє оновлення 24-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України
ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Сатурн»
Одеський національний політехнічний університет
ПП «Політехперіодика»
Науки:
технічні (21.12.2015) перереєстрація
фізико-математичні (11.07.2016) перереєстрація
технічні (15.10.2019) перереєстрація
фізико-математичні (15.10.2019) відсутнє в наказі МОН №409 від 17.03.2020
технічні (17.03.2020)
Спеціальності:
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (15.10.2019)
122 - Комп’ютерні науки (15.10.2019) змінена наказом № 886 від 02.07.2020 на спеціальність 123
132 - Матеріалознавство (15.10.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (15.10.2019)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (15.10.2019)
163 - Біомедична інженерія (15.10.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (17.03.2020)
171 - Електроніка (17.03.2020)
172 - Телекомунікації та радіотехніка (17.03.2020)
123 - Комп’ютерна інженерія (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21788-11688ПР від 21.12.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2225-5818(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2309-9992(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
CrossRef
Ulrichsweb Global Serials Directory
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (099) 4446352
FAX:
tkea.journal@gmail.com
65044, Одеська область, м. Одеса-44, а/с 17