РЕЄСТР наукових фахових видань України

Технологічний аудит та резерви виробництва
Technology audit and production reserves
Технологический аудит и резервы производства
останнє оновлення 20-09-2018
Категорiя Б
Засновник(и):
Приватне підприємство "Технологічний Центр"
Полтавська державна аграрна академія
Науки:
технічні (29.12.2014) наказ
економічні (29.12.2014) наказ
технічні (07.05.2019) наказ
технічні (07.05.2019) наказ
економічні (11.07.2019) наказ
технічні (11.07.2019) наказ
технічні (15.10.2019) наказ
Спеціальності:
122 - Комп’ютерні науки (07.05.2019) наказ
123 - Комп’ютерна інженерія (07.05.2019) наказ
124 - Системний аналіз (07.05.2019) наказ
125 - Кібербезпека (07.05.2019) наказ
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (11.07.2019) наказ
142 - Енергетичне машинобудування (11.07.2019) наказ
143 - Атомна енергетика (11.07.2019) наказ
144 - Теплоенергетика (11.07.2019) наказ
161 - Хімічні технології та інженерія (11.07.2019) наказ
171 - Електроніка (11.07.2019) наказ
172 - Телекомунікації та радіотехніка (11.07.2019) наказ
181 - Харчові технології (11.07.2019) наказ
182 - Технології легкої промисловості (11.07.2019) наказ
183 - Технології захисту навколишнього середовища (11.07.2019) наказ
051 - Економіка (11.07.2019) наказ
071 - Облік і оподаткування (11.07.2019) наказ
072 - Фінанси, банківська справа та страхування (11.07.2019) наказ
073 - Менеджмент (11.07.2019) наказ
075 - Маркетинг (11.07.2019) наказ
076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (11.07.2019) наказ
241 - Готельно-ресторанна справа (11.07.2019) наказ
281 - Публічне управління та адміністрування (11.07.2019) наказ
292 - Міжнародні економічні відносини (11.07.2019) наказ
121 - Інженерія програмного забезпечення (15.10.2019) наказ
126 - Інформаційні системи та технології (15.10.2019) наказ
132 - Матеріалознавство (15.10.2019) наказ
133 - Галузеве машинобудування (15.10.2019) наказ
134 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка (15.10.2019) наказ
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (15.10.2019) наказ
271 - Річковий та морський транспорт (15.10.2019) наказ
272 - Авіаційний транспорт (15.10.2019) наказ
275 - Транспортні технології (за видами) (15.10.2019) наказ
136 - Металургія (15.10.2019) наказ
184 - Гірництво (15.10.2019) наказ
185 - Нафтогазова інженерія та технології (15.10.2019) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18226-7026 Р від 27.09.2011

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2226-3780(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2312-8372(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Публікація наукових статей, присвячених пошуку можливостей зниження витрат і підвищення конкурентоспроможності продукції на промислових підприємствах. Особливістю є те, що кожна досліджувана проблема розглядається з двох боків - з боку економіки і з боку інженерії, наприклад, в контексті формування критерію «ціна - якість», в якому перша складова стосується досліджень в області економіки підприємства, а друга - в області інженерії. Науковий результат, що отримано на перетині цих наук, може бути використаний в реальному виробництві для виявлення резервів, які забезпечують можливість зниження витрат і підвищення конкурентоспроможності продукції.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
CrossRef
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
WorldCat
Open Access Articles
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
SHERPA/RoMEO
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані

38 (057) 750-89-90
FAX:
tarp.nauka@gmail.com
вул. Шатилова дача, 4, м. Харків, Україна, 61145