РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Технологічні комплекси
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Луцький національний технічний університет
Науки:
технічні (13.07.2015)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16542-5014Р від 09.04.2010

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2304-4519(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2312-0584(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Висвітлення інформаційних технологій проектування; моделювання, оптимізації, структурного аналізу та синтезу технологічних комплексів; моделювання функціонування технологічних комплексів; проектування, алгоритмізації та діагностики систем автоматизованого керування технологічними комплексами; розвитку технологічних комплексів у різних галузях виробництва; проектування функціональних елементів технологічних комплексів.

The journal covers the problems of information technology design, modeling, optimization, structural analysis and synthesis of technological systems; modeling of the functioning of technological systems, design, algorithmization and computer-aided diagnosis of technological control systmes; development of technological systems in various industries; design of functional elements of the technological systems

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Index Copernicus
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0332) 76-73-95
FAX:
Tech_Kompl@ukr.net
Україна, 43018, м. Луцьк, вул. Потебні, 56 Луцький НТУ