РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Технологія і техніка друкарства
останнє оновлення 13-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Науки:
технічні /05.05.01 / (13.03.2017) перереєстрація
філологічні (17.03.2020)
технічні (24.09.2020)
Спеціальності:
61 - Журналістика (17.03.2020)
186 - Видавництво та поліграфія (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22667-12567ПР від 12.04.2017

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2077-7264(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська (змішаними мовами)
ISSN: 2414-9977(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: відкрите

Тематика

Тематична спрямованість збірника — висвітлення теоретичних і практичних досягнень вітчизняної та зарубіжної науки в галузі методів та засобів друку; розгляд проблем та перспектив розвитку технології, матеріалів та техніки видавничої справи, поліграфії та поширення видань; удосконалення і розробка нової техніки та технологічних процесів поліграфічного виробництва; розробка та дослідження витратних матеріалів друкарства; економічна стратегія галузі, маркетинг та менеджмент у видавничо-поліграфічній справі; стандартизація; філологічні аспекти видавничої справи і поліграфічного виробництва; наукові досягнення, експериментальні результати, математичні моделі у видавничо-поліграфічній справі та інших галузях економіки, машинобудування, хімічних технологій.

Thematic of journal: covering theoretical and practical achievements of domestic and foreign science in the field of methods and means of printing; consideration of the problems and prospects of development of technology, materials and equipment of publishing, printing and distribution of editions; improvement and development of new techniques and processes of printing production; development and research consumables of printing; economic strategy industry, marketing and management in the publishing and printing production; standardization; philological aspects of the publishing and printing industry, scientific advances, experimental results, mathematical models in publishing and printing production and other industries, mechanical engineering, chemical technologies.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Open BASE
Journal Systems
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

044 406-84-23
FAX:
ttdruk.vpi@kpi.ua,y.zorenko@kpi.ua
Контактна особа Зоренко Оксана,Зоренко Ярослав
03056, м. Київ, вул. Академіка Янгеля, 1/37, корпус №8, кім. 82