РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті
останнє оновлення 20-10-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Науки:
мистецтвознавство (16.05.2016)
мистецтвознавство (24.09.2020) відмова у фаховості
Спеціальності:
021 - Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (24.09.2020) відмова у фаховості
022 - Дизайн (24.09.2020) відмова у фаховості
023 - Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (24.09.2020) відмова у фаховості
024 - Хореографія (24.09.2020) відмова у фаховості
025 - Музичне мистецтво (24.09.2020) відмова у фаховості
026 - Сценічне мистецтво (24.09.2020) відмова у фаховості
027 - Музеєзнавство, пам’яткознавство (24.09.2020) відмова у фаховості
028 - Менеджмент соціокультурної діяльності (24.09.2020) відмова у фаховості
029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (24.09.2020) відмова у фаховості

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7109 від 25.03.2003

Вид видання: збірник Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2409-2347(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: відкрите

Тематика

«Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті» - наукове видання, присвячене актуальним проблемам академічно-інноваційних напрямків вищої архітектурної та художньої освіти, що розглядаються на матеріалі архітектури, дизайну, декоративного й образотворчого мистецтва. Збірник розрахований на професорсько-викладацький склад, докторантів, аспірантів, пошукачів вчених ступенів і звань, культурологів, психологів, етнографів та спеціалістів з естетики.

Traditions and novations of the higher architectonic and art education is a scientific publication which considers current problems in the academic-and-innovation focus areas of the higher architectonic and art education. Its articles refer to architecture, design, decorative and fine art. The digest is meant as for academic teaching staff, PhD students, degree seeking students, so for experts in both architecture and fine art, cultural specialists, psychologists, ethnographers, and aestheticians.

«Традиции и новации в высшем архитектурно-художественном образовании» - научное издание, посвященное актуальным проблемам академически-инновационных направлений высшего архитектурного и художественного образования, которые рассматриваются на материале архитектуры, дизайна, декоративного и изобразительного искусства. Сборник рассчитан на профессорско-педагогический состав, докторантов, аспирантов, соискателей научных степеней и званий, культурологов, психологов, этнографов и специалистов по эстетике.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (057) 706-21-03,38 (068) 886-52-57,(057) 706-15-63
FAX:
editor2016@ukr.net
вул. Мистецтв, 8, м. Харків, Україна, 61002