РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Українознавство
останнє оновлення 14-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Науково-дослідний інститут українознавства
Науки:
історичні (21.12.2015) перереєстрація
історичні (24.09.2020)
філософські (26.11.2020)
Спеціальності:
32 - Історія та археологія (24.09.2020)
33 - Філософія (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21204-11004ПР від 13.02.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2413-7065(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2413-7103(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

академічний журнал, створений для публікації досліджень, присвячених маловивченим проблемам історії та теорії українознавства, культури, освіти і науки України.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Index Copernicus
Academic Research Index (ResearchBib)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Universal Impact Factor
Cosmos Impact Factor (CIF)
InfoBase Index (IBI)
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Scientific Indexing Services (SIS)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 236-01-28,(044) 238-05-43,8-067-290-31-45
FAX:
renke88@ukr.net
01135 м. Київ, вул. Ісаакяна, 18, НДІ Українознавства, к. 313-315