РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку
Ukrainian culture: the past, modern, ways of development
останнє оновлення 14-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Рівненський державний гуманітарний університет
Інститут культурології НАМ України
Науки:
культурологія (13.03.2017) перереєстрація
культурологія (02.07.2020)
мистецтвознавство (02.07.2020)
Спеціальності:
23 - Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (02.07.2020)
24 - Хореографія (02.07.2020)
25 - Музичне мистецтво (02.07.2020)
26 - Сценічне мистецтво (02.07.2020)
27 - Музеєзнавство, пам’яткознавство (02.07.2020)
34 - Культурологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22258-12158ПР від 20.05.2016

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2518-1890(print)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0362) 63-42-62
FAX:
sergiy_vsv@ukr.net
Рівенський державний гуманітарний університет, кафедра культурології і музеєзнавства, вул. Бандери С. 12, м. Рівне, Рівненська область, 33028, Україна