РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Українське мовознавство
останнє оновлення 14-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науки:
філологічні (06.03.2015) перереєстрація
філологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
35 - Філологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 3745 від 25.03.09

Вид видання: журнал Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0320-0777(print)
Мова повного тексту:
Українська
ISSN: 2616-7522(online)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє, внутрішнє

Тематика

У збірнику вміщені дослідження з актуальних проблем історії мови, граматикології, когнітивної лінгвістики, лінгвопоетики.

This volume contains researches on topical issues of history of language, grammar, cognitive linguistics, linguopoetics.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(38044) 239 33 49,(38 044) 239 32 22
FAX: 239 31 28

Інститут філології, б-р Т. Шевченка, 14, м. Київ, Україна, 01601