РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Український біофармацевтичний журнал
останнє оновлення 14-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний фармацевтичний університет
Науки:
біологічні (12.05.2015) перереєстрація
фармацевтичні (12.05.2015) перереєстрація
біологічні (15.10.2019)
фармацевтичні (15.10.2019)
Спеціальності:
91 - Біологія (15.10.2019)
226 - Фармація, промислова фармація (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13904-2877P від 14.04.2008

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2311-715X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2519-8750(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: відкрите

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
CrossRef
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(057) 706-30-99
FAX:
biopharm-journal@nuph.edu.ua
Національний фармацевтичний університет вул. Пушкінська, 53, м. Харків, Харківська область, 61002, Україна