РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Український географічний журнал
Ukrainian geographical journal
останнє оновлення 13-10-2021
Категорiя А
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут географії НАН України
Науки:
географічні (09.03.2016) перереєстрація
географічні (28.12.2019)
Спеціальності:
103 - Науки про Землю (28.12.2019)
106 - Географія (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23910-13750 ПР від 11.05.2019

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1561-4980(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Журнал висвітлює фундаментальні і прикладні здобутки з географії та картографії. Публікує оригінальні наукові статті з методології географічних досліджень, історії науки.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Ulrichsweb Global Serials Directory
Google Scholar
CrossRef
Index Copernicus
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (044) 234-04-92
FAX: +38 (044) 234-32-30
geojournal@ukr.net
«Український географічний журнал» Інститут географії НАН України вул. Володимирська, 44, м. Київ, 01030