РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Український гідрометеорологічний журнал
Ukrainian hydrometeorological journal
останнє оновлення 09-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеський державний екологічний університет
Науки:
географічні (22.12.2016) перереєстрація
географічні (11.07.2019)
Спеціальності:
103 - Науки про Землю (11.07.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23515-13355ПР від 25.07.2018 р.

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів1 Архів2
ISSN: 2311-0902(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

“Український гідрометеорологічний журнал” є спеціалізованим науковим виданням, у якому публікуються результати фундаментальних та прикладних наукових досліджень у напрямках “Гідрометеорологія” (метеорологія і кліматологія; агрометеорологія; гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія; океанологія) та “Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів” Наук про Землю з метою інформування про сучасні наукові досягнення українських та зарубіжних дослідників, розвитку вищої освіти, оприлюднення результатів наукових досліджень з теоретичних та прикладних аспектів вирішення актуальних проблем у відповідних або суміжних областях науки. Журнал призначений для науковців, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, студентів, аспірантів та докторантів, фахівців у галузі природничих наук за спеціальністю Науки про Землю.

Ukrainian Hydrometeorological Journal publishes the original results of fundamental and applied research in the fields of ‘Hydrometeorology’ (Meteorology and Climatology; Agricultural Meteorology; Hydrology and Water Resources, Hydrochemistry; Oceanography) and ‘Constructive Geography and Rational Use of Natural Resources’ in the Earth Sciences. The objective of this Journal is to distribute information on modern scientific achievements of Ukrainian and foreign researchers, promote development of higher education, and publish original research works on theoretical and applied aspects of finding solution to the topical problems in both the subject and the related fields of science. The Journal is intended to be used by lecturers of higher education institutions, students, postgraduate students, researchers and experts in the field of Natural Sciences under the speciality of Earth Sciences.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

CrossRef (посилання)
Ulrichsweb Global Serials Directory
Google Scholar (посилання)
Directory of Open Access Journals (DOAJ) (посилання)
Index Copernicus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Тучковенко
Юрій Степанович
Tuchkovenko
Yurii S.
доктор наук (географічні), професор, Проректор з наукової роботи Одеський державний екологічний університет, Україна, Одеса, 5, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3275-9065, ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/G-7677-2018
Заступник Головного Редактора
Хохлов
Валерій Миколайович
Khokhlov
Valeriy M.
доктор наук (географічні), професор, проректор з навчально-методичної роботи Одеський державний екологічний університет, Україна, Одеса, 7, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8315-8636, ResearcherID: ResearcherID: G-9024-2018
Лобода
Наталія Степанівна
Loboda
Nataliya S.
доктор наук (географічні), професор, завідувачка кафедри гідроекології та водних досліджень Одеський державний екологічний університет, Україна, Одеса, 5, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0794-9951
Сафранов
Тамерлан Абісалович
Safranov
Tamerlan A.
доктор наук (географічні), доцент, директор Гідрометеорологічного інституту Одеський державний екологічний університет, Україна, Одеса, 2, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1638-841X, ResearcherID: ResearcherID: H-3953-2018
Член Редколегії
Овчарук
Валерія Анатоліївна
Ovcharuk
Valeriya A.
доктор наук (геологічні), професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Одеський державний екологічний університет, Україна, Одеса, 1, ORCID: 0000-0003-0928-5121, Scopus Author ID: 57191476685
Гребінь
Василь Васильович
Grebin
Vasyl V.
доктор наук (географічні), професор, Завідувач кафедри гідрології та гідроекології Київський національній університет ім. Тараса Шевченка, Україна, Одеса, 1, Scopus Author ID: 57191476685
Зілітінкевич
Cергій
Zilitinkevich
Sergej S.
доктор наук (фізико-математичні), професор, дослідник-професор, директор з досліджень Університет Хельсінки, Фінський метеорологічний інститут, Фінляндія, Хельсінки, 29, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3909-5436, Scopus Author ID: 7004506673
Бакланов
Олександр
Baklanov
Alexander A.
професор, Project Leader , Adjoint Professor Danish Meteorological Institute, Research Department, Niels Bohr Institute of the University of Copenhagen, Denmark, Copenhagen, 29, Scopus Author ID: 7006770362
Макарінський
Олег
Makarynskyy
Oleg
доктор філософії (географічні), доцент, Lead Researcher Australian Institute of Marine Science, Arafura Timor Research Facility, Австралія, 15, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0505-5882, Scopus Author ID: 6506535390
Макарінська
Діна
Makarynska
Dina
доктор філософії (географічні), доцент, Lead Researcher Aquatic Health Unit / Water Resources Division, Department of Environment and Natural Resources, Австралія, 16, Scopus Author ID: 15136093100
Шакірзанова
Жанна Рашидівна
Shakhirzanova
Zhanetta R.
доктор наук (географічні), професор, завідувачка кафедри гідрології суші Одеський державний екологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0600-5657

Контактні дані

+38 (0482) 326 758,+38 (0482) 357 331
FAX:
redactor@odeku.edu.ua, redactor11@ukr.net, tuch2001@ukr.net
Контактна особа Марунич Олександра Іванівна,Тучковенко Юрій Степанович
вул. Львівська, 15, м. Одеса, Одеська область, 65016, Україна