РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Український журнал з проблем медицини праці
останнє оновлення 14-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"
Науки:
медичні (04.07.2014) перереєстрація
медичні (15.10.2019)
біологічні (04.07.2014) перереєстрація
біологічні (28.12.2019)
Спеціальності:
222 - Медицина (15.10.2019)
91 - Біологія (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13662-2636 ПР від 16.01.2008

Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2223-6775(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2663-9734(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: одностороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 289-64-49,(044) 284-34-27
FAX: (044)289-66-77
yik@nanu.kiev.ua
вул. Саксаганського, 75, м. Київ, 01033, Україна