РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Український журнал із машинобудування і матеріалознавства
Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science
останнє оновлення 16-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет «Львівська політехніка»
Науки:
технічні (10.05.2017) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
131 - Прикладна механіка (02.07.2020)
132 - Матеріалознавство (02.07.2020)
133 - Галузеве машинобудування (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21555-11455Р від 18.08.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2411-8001(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2415-7236(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Англійська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Open Academic Journals Index (OAJI)
Google Scholar
Academic Research Index (ResearchBib)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (032) 258-21-54,+38 (032) 258-21-08,+38 (097) 747-96-98
FAX:
UJofME@gmail.com,vitaliy_korendiy@ukr.net,ujmems@lpnu.ua
79013, Україна, м. Львів, вул.Степана Бандери, 12, 14-й навчальний корпус, кімната 18, 19, 34, 60