РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Український журнал клінічної та лабораторної медицини
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
ДЗ "Луганський державний медичний університет"
Науки:
медичні (11.07.2016)
біологічні /14.01.07, 14.01.14, 14.01.31, 14.01.32, 14.01.39, 14.02.01, 14.03.01, 14.03.04, 14.03.05, 14.03.06, 14.03.07, 14.03.11 / (11.07.2016)
фармацевтичні (11.07.2016)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20980-10780-ПР від 29.07.2014

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2079-6676(print)
Мова повного тексту:
Українська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: відкрите

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380 50 328 84 04
FAX:
kialdmu@ukr.net
ДЗ «Луганський державний медичний унiверситет», вул. Будівельників, 32. Луганська область, м. Рубіжне, 93000, Україна.