РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Український історичний журнал
останнє оновлення 11-03-2021
Категорiя А
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут історії України НАН України
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України
Науки:
історичні (13.07.2015) перереєстрація
історичні (17.03.2020)
Спеціальності:
32 - Історія та археологія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 263 від 14.12.1993

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0130-5247(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 1729-570X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (044) 278-52-34
FAX: 380 (44) 279-63-62
uhj@history.org.ua
вул. М. Грушевського, 4, офіс 501, м. Київ, Україна, 01001