РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Український міжвідомчий науково-технічний збірник «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні»
останнє оновлення 16-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет "Львівська політехніка"
Науки:
технічні (13.07.2015) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
131 - Прикладна механіка (02.07.2020)
132 - Матеріалознавство (02.07.2020)
133 - Галузеве машинобудування (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13127-2011 Р від 27.07.2007

Вид видання: журнал Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів1 Архів2
ISSN: 1027-3638(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2521-1951(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

В українському міжвідомчому науково-технічному збірнику "Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні" висвітлюються результати теоретичних та експериментальних досліджень у галузі створення і впровадження у виробництво автоматичного та автоматизованого обладнання різноманітного призначення, а саме: технічних засобів транспортування та подачі на технологічні операції; обладнання викінчувального оброблювання та зміцнення виробів; контрольних автоматів, інструменту; систем автоматичного керування. Подаються матеріали щодо розроблення новітніх технологій та засобів обробки деталей; досліджень математичних моделей технологічного обладнання, систем, прогресивних технологій тощо.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+380 (32) 258-21-54
FAX:
vol.gursky@gmail.com
Контактна особа Секретар Володимир Гурський моб. тел. +38 067 3799501
Національний університет "Львівська політехніка" кафедра механіки та автоматизації машинобудування вул. С. Бандери, 12, м. Львів-13, Львівська область, 79013