РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Ukrainian Neurosurgical Journal
останнє оновлення 14-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія медичних наук України
Інститут нейрохірургії ім. академіка А. П. Ромоданова НАМН України
ГО "Українська асоціація нейрохірургів"
Науки:
медичні (12.05.2015) перереєстрація
медичні (15.10.2019)
Спеціальності:
222 - Медицина (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 3823 від 18.11.1999

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1810-3154(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2412-8791(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

"Український нейрохірургічний журнал" — спеціалізований науково-медичний журнал, заснований з метою сприяння розвитку нейрохірургічної науки і практики. В ньому публікуються огляди та оригінальні статті з актуальних проблем нейрохірургії, висвітлюються організаційні питання охорони здоров’я в галузі нейрохірургії, друкуються повідомлення про з’їзди, семінари та конференції нейрохірургів та суміжних спеціальностей, а також інформація про діяльність Української Асоціації Нейрохірургів.

Ukrainian Neurosurgical Journal is a specialized scientific and medical journal founded with a view to furthering the development of neurosurgical science and practice. It publishes reviews and original articles on topical issues of neurosurgery, covers issues of healthcare management in neurosurgery, provides information about congresses, seminars and conferences of neurosurgeons and allied specialists, as well as information about the activity of the Ukrainian Association of Neurosurgeons.

"Український нейрохірургічний журнал" — спеціалізований науково-медичний журнал, заснований з метою сприяння розвитку нейрохірургічної науки і практики. В ньому публікуються огляди та оригінальні статті з актуальних проблем нейрохірургії, висвітлюються організаційні питання охорони здоров’я в галузі нейрохірургії, друкуються повідомлення про з’їзди, семінари та конференції нейрохірургів та суміжних спеціальностей, а також інформація про діяльність Української Асоціації Нейрохірургів.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Google Scholar
CrossRef
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Ulrichsweb Global Serials Directory
WorldCat
Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

044 483-91-98
FAX:
unj.office@gmail.com
вул. П. Майбороди, 32, адмін. корп., кімн. 301, м. Київ, 04050, Україна