РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Український терапевтичний журнал
Ukrainian Therapeutic Journal
Украинский терапевтический журнал
останнє оновлення 19-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ДУ «Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т.Малої НАМН України»
ПП «ІНПОЛ ЛТМ»
Науки:
медичні (21.12.2015) перереєстрація
медичні (24.09.2020)
Спеціальності:
222 - Медицина (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16646-5118ПР від 21.05.2010

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів1 Архів2
ISSN: 1605-7295(print) наклад: 1000
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2522-1175(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

«Український терапевтичний журнал» – офіційне видання Національного інституту терапії імені Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України. Терапевтична галузь у виданні показується як універсальна медична дисципліна з урахуванням специфіки захворювань населення України, публікуються науково-практичні розробки з проблем діагностики, лікування і профілактики найпоширеніших хвороб, розглядаються теоретичні і клінічні аспекти поєднаної патології внутрішніх органів.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) (посилання)
Index Copernicus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Фадєєнко
Г.Д.
0
Абрагамович
О.О.
Бабак
О.Я.
Біловол
О.М.
Гаргін
В.В.
Гріднєв
О.Є.
Денисенко
В.П.
Дикун
І.
Железнякова
Н.М.
Ісаєва
Г.С.
Іщейкін
К.Є.
Коваль
С.М.
Колеснікова
О.В.
Копиця
М.П.
Крахмалова
О.О.
Наркевич
Криштоф
Несен
А.О.
Рудик
Ю.С.
Серік
С.А.
Синяченко
О.В.
Топчій
І.І.
Чернишов
В.А.

Контактні дані

+38(044)-298-00-60,+38(044)-298-00-61
vitapol3@gmail.com,vitapol@i.com.ua
Контактна особа Ольга Берник,Любомир Поліщук
вул. Академіка Єфремова, 19а, оф. 3, м. Київ, 03179