РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Університетська кафедра
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Науки:
філософські (14.02.2014)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17909-6759 Р від 22.06.2011.

Вид видання: збірник Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2227-1503(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2523-4390(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Наукове видання присвячується актуальним теоретичним проблемам культурології, аксіології, філософії, етнології тощо.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 489 09 54
FAX:
almanac@kneu.edu.ua
пр-т Перемоги, 54/1, м. Київ, 03680, Україна