РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Управління розвитком
Development Management
Управление развитием
останнє оновлення 19-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Науки:
економічні (13.07.2015) перереєстрація
економічні (28.12.2019)
технічні (17.03.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (28.12.2019)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (28.12.2019)
73 - Менеджмент (28.12.2019)
281 - Публічне управління та адміністрування (28.12.2019)
126 - Інформаційні системи та технології (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21225-11025ПР від 20.01.2015

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2413-9610(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Французька, Німецька (змішаними мовами)
ISSN: 2663-2365(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Французька, Німецька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Економіка розвитку - міжнародний рецензований науковий журнал з відкритим доступом, призначений для публікації оригінальних, інноваційних, новітніх та високоякісних наукових статей з широким спектром охоплення проблем, пов'язаних з забезпеченням випереджаючого зростання світової та національної економіки.

Economics of development is peer reviewed, open access scientific journal dedicated for publication original, innovative, newest and high quality research articles with a broad spectrum of discipline and related fields of economics grows.

Экономика развития - международный рецензируемый научный журнал с открытым доступом, предназначенный для публикации оригинальных, инновационных, высококачественных и современных научных статей с широким спектром охвата проблем, связанных с обеспечением опережающего роста мировой и национальной экономики

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Research Papers in Economics (RePEc)
Academic Research Index (ResearchBib)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
WorldCat
Ulrichsweb Global Serials Directory
Index Copernicus
Academic Journals Database
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(057) 702-07-28,(057) 702-07-38,(057) 702-03-04
FAX:
vydav@hneu.edu.ua
пров. Інженерний, 1а, 1 під’їзд, м. Харків, Харківська область, 61166, Україна