РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Управління, економіка та забезпечення якості в фармації
останнє оновлення 19-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний фармацевтичний університет МОЗ України
Науки:
фармацевтичні (06.03.2015) перереєстрація
фармацевтичні (11.07.2019)
Спеціальності:
226 - Фармація, промислова фармація (11.07.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19396-9196 ПP від 21.09.2012

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2311-1127(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2519-8807(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Якість, стандартизація і сертифікація в фармації; питання розробки, впровадження та поліпшення функціонування системи якості фармацевтичних підприємств (документообіг, аудити, самоінспекції, діяльність відділів забезпечення й управління якістю, моделювання технологічних процесів; внутрішньо-лабораторний контроль, оцінка результативності функціонування систем якості); застосування сучасних підходів до управління у фармацевтичних організаціях в нових економічних умовах; планування, прогнозування розвитку фармацевтичної галузі при широкому впровадженні міжнародних стандартів в сфері якості; фундаментальні й прикладні дослідження в сфері якісного забезпечення інноваційного розвитку фармацевтичного підприємства; впровадження інтегрованих систем менеджменту на промислових фармпідприємствах; підготовка персоналу з питань обізнаності в сфері управління якістю й впровадження інтегрованих систем менеджменту; заходи з підвищення рівня компетентності персоналу; вивчення ризиків, які пов’язані з забезпеченням належної якості фармацевтичної продукції; маркетингові дослідження й моделювання фармацевтичного ринку; фармакоекономічні дослідження в сфері створення, клінічних випробувань й раціонального використання лікарських препаратів.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

WorldCat
CrossRef
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Ulrichsweb Global Serials Directory
Public Knowledge Project (PKP)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Google Scholar
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(057) 706-30-71
FAX:
uek-journal@nuph.edu.ua
Національний фармацевтичний університет вул. Пушкінська, 53, м. Харків, Харківська область, 61002, Україна