РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Успіхи фізики металів
Progress in Physics of Metals
Успехи физики металлов
останнє оновлення 06-10-2020
Категорiя А
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України
Науки:
технічні (16.05.2016) перереєстрація
фізико-математичні (16.05.2016) перереєстрація
технічні (07.05.2019)
фізико-математичні /01.04.01, 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05, 01.04.06, 01.04.07, 01.04.08, 01.04.09, 01.04.10, 01.04.11, 01.04.13, 01.04.14, 01.04.15, 01.04.16, 01.04.17, 01.04.18, 01.04.19, 01.04.20, 01.04.21, 01.04.22, 01.04.24 / (07.05.2019)
Спеціальності:
104 - Фізика та астрономія (07.05.2019)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (07.05.2019)
132 - Матеріалознавство (07.05.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 4160 від 20.04.2000

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1608-1021(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У журналі публікуються наукові статті (які ніде не надруковані раніше і не знаходяться на розгляданні для опублікування в інших виданнях), що містять огляди результатів експериментальних і теоретичних досліджень в області фізики та технології металів, сплавів, сполук і матеріалів із металічними властивостями; рецензії на монографії; інформацію про конференції, семінари; відомості з історії металофізики; рекламу нових технологій, матеріалів, приладів.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Scopus
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
EBSCO Open Science Directory
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380 44 4241221
FAX: 380 44 4242561
ufm@imp.kiev.ua,tarad@imp.kiev.ua
Україна, 03680, МСП, м. Київ-142, бульв. Акад. Вернадського, 36, каб. 1411