РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Фармакологія та лікарська токсикологія
Pharmacology and Drug Toxicology
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
НАМН України
ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України"
ДП "Державний експертний центр МОЗ України"
Всеукраїнська громадська організація "Асоціація фармакологів України"
Науки:
фармацевтичні (04.07.2014) перереєстрація
фармацевтичні (02.07.2020)
медичні (04.07.2014) перереєстрація
медичні (02.07.2020)
біологічні (04.07.2014) перереєстрація
біологічні (26.11.2020)
Спеціальності:
222 - Медицина (02.07.2020)
226 - Фармація, промислова фармація (02.07.2020)
091 - Біологія та біохімія (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19717-9517ПР від 25.02.2013

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2227-7943(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У науково- практичному журналі «Фармакологія та лікарська токсикологія» друкуються оригінальні наукові матеріали з актуальних питань експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, зокрема щодо створення та дослідження лікарських засобів, фармакотерапії поширених захворювань людини, питань лікарської токсикології та безпеки при застосуванні ліків, фармації, аналізу тенденцій розвитку фармакології та лікарської токсикології.

n the scientific and practical journal "Pharmacology and Drug Toxicology" printed original scientific papers on topical issues of experimental and clinical pharmacology, drug toxicology, drug development, pharmacotherapy of common human diseases, on drug toxicology and drugs safety, pharmacy, on analysis of development trends of pharmacology and drug toxicology.

В научно-практическом журнале «Фармакология и лекарственная токсикология» печатаются оригинальные научные материалы по актуальным вопросам экспериментальной и клинической фармакологии, лекарственной токсикологии, в частности по созданию и исследованию лекарственных средств, фармакотерапии распространенных заболеваний человека, вопросам лекарственной токсикологии и безопасности при применении лекарств, фармации, анализу тенденций развития фармакологии и лекарственной токсикологии.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 456-42-56,456-40-22
FAX:
ift.regedit@gmail.com
Україна, 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 14, ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»