РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Фармацевтичний часопис
останнє оновлення 19-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського"
Національний фармацевтичний університет
Науки:
фармацевтичні (21.12.2015) перереєстрація
фармацевтичні (18.12.2018)
Спеціальності:
226 - Фармація, промислова фармація (18.12.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13308-2192 ПР від 29.10.2007

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2312-0967(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2414-9926(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Синтез біологічно активних сполук. Фітохімічні дослідження. Фармацевтична технологія, біофармація, гомеопатія. Аналіз лікарських препаратів. Інформаційні та інноваційні технології в фармації. Фармацевтичний менеджмент, маркетинг та логістика. Організація роботи аптечних підприємств. Економіка аптечних та фармацевтичних підприємств. Фармакологічні дослідження біологічно активних речовин. Фармакокінетика і фармакодинаміка лікарських засобів. Фармакоекономіка. Нутриціологія. Фармацевтичне законодавство. Ветеринарна фармація. Фармацевтична освіта. Історія фармації. Хроніка подій. Обмін досвідом. Фармацевтична опіка.

The journal aims to publish the highest quality material from all areas of Pharmacy including: synthesis of biologically active substances, phytochemical research, pharmaceutical technologies, biopharmacy, homeopathy, analysis of medicines, informational and innovative technologies in pharmacy, pharmaceutical management, marketing and logistic, organization of pharmacy stores, pharmacokinetics and pharmacodynamics, pharmaceutical laws and regulatory documents, pharmacy education, etc. A range of article types will be considered, including original research, reviews, editorials, and recommendation papers. In addition it provides a forum for the exchange of information on all aspects of pharmacy industry.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
CrossRef
Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
Journal Tables of Content (JournalTOCs)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0352) 43-49-56,52-80-09
FAX: (0352) 52-41-83
journaltdmy@gmail.com
Вид-во Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, Тернопільська область, 46001, Україна