РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Фізико-математична освіта
Physics and mathematics education
останнє оновлення 09-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
Науки:
педагогічні (11.07.2017) перереєстрація
педагогічні /13.00.02, 13.00.10 / (18.12.2018)
Спеціальності:
11 - Освітні, педагогічні науки (18.12.2018)
14 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (18.12.2018)
15 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (18.12.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22304-12204Р від 29.08.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 2-4/р (із свідоцтва); 2-4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2413-1571(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2413-158X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Universal Impact Factor
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
SCIARY
InfoBase Index (IBI)
Journal Index
Journal Impact Factor (JIF)
Scientific Indexing Services (SIS)
General Impact Factor (GIF)
Ulrichsweb Global Serials Directory
Global Impact Factor (GIF)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
Systematic Impact Factor
Index of Turkish Education
Cosmos Impact Factor (CIF)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
International Scientific Indexing (ISI)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Academic Research Index (ResearchBib)
Socolar
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
Directory of abstract indexing for Journals (DAIJ)
International Society for Research Activity (ISRA)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(0542)-68-59-72
FAX:
fmo-journal@fizmatsspu.sumy.ua
Фізико-математичний факультет, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, вул. Роменська, 87, м. Суми, Сумська область, Україна, 40002