РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Фізична географія та геоморфологія
останнє оновлення 03-02-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науки:
географічні (16.05.2016) перереєстрація
географічні (02.07.2020)
Спеціальності:
103 - Науки про Землю (02.07.2020)
106 - Географія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23971-13811 ПР від 11.05.2019

Вид видання: збірник Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0868-6939(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", внутрішнє

Тематика

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОМОРФОЛОГІЯ - періодичний науковий збірник, заснований у 1970 році. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених у різних регіонах України. Подано аналіз сучасних теоретичних уявлень про сутність ландшафтознавства та його вихідних понять і концепцій. Значна увага приділена методам дослідження ландшафтів за допомогою геоінформацйійних систем і технологій, дистанційного зондування Землі, математичного моделювання. Також подано аналіз морфоструктури і морфоскульптури різних регіонів України, сучасної морфодинаміки рельєфу. Розглянуто деякі проблеми палеогеографії плейстоцену. Охарактеризовано сучасні методи вивчення ландшафтів та екзогенних геоморфологічних процесів з використання GIS-технологій.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380 (44) 521 32 28
FAX:
geomorphology@univ.kiev.ua
Кафедра землезнавства та геоморфології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 03187, Україна, м. Київ, просп. академіка Глушкова, 2-А