РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Філологічні трактати
останнє оновлення 24-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Сумський державний університет
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Науки:
філологічні (21.12.2015) перереєстрація
філософські (17.03.2020)
Спеціальності:
35 - Філологія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15593-4065ПР від 09.07.2009

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2-4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2077-804X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Польська, Англійська, Німецька, Французька (змішаними мовами)
ISSN: 2410-373X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Польська, Англійська, Німецька, Французька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Проблеми перекладу як засобу вторинної комунікації, творчість діячів літератури, актуальні проблеми сучасного літературознавства і мовознавства..

The problems of translation as mean of secondary communication, the works of people of literature, actual problems of modern literature and language sciences

Проблемы перевода как способа вторичной коммуникации, творчество деятелей литературы, актуальные проблемы современного литературоведения и языкознания

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
Open Academic Journals Index (OAJI)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380 542 665-133,380 542 33 02 25
FAX:
journals@sci.sumdu.edu.ua
Україна, 40007, Сумська область, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, Сумський державний університет, редакція журналу «Філологічні трактати»